O Klubu Stomiků o. s. Přerov

KLUB STOMIKŮ, o. s. PŘEROV vznikl v roce 1992.

Klub je dobrovolné občanské sdružení nositelů stomií, jehož posláním je pomáhat postiženým znovu získat často ztracené sebevědomí a odvahu zapojit se opět do společnosti.

Členové si vzájemně radí a předávají zkušenosti při ošetřování, bez ostychu hovoří o svých problémech

Klub vytváří pravidelné setkání stomiků na členských schůzích, při společenských a kulturních akcí, dle jejich zájmu(schůze 1x za tři měsíce)

V součinnosti s ošetřujícími lékaři se Klub aktivně podílí na poradenské činnosti a to jak v předoperačním, tak i v pooperačním období

Klub se prostřednictvím svých pověřených zástupců podílí na všech jednáních, týkajících se dovozu či výroby pomůcek a vyjadřuje se k jejich kvalitě.

Klub vyvíjí informační a popularizační činnost zaměřenou jak na problémy stomiků, tak na širokou veřejnost. Za tím účelem se snaží navázat spolupráci z masověkomunikačními prostředky.

V současné době má klub 34 členů. V klubu pracuje také stoma sestra nemocnice Přerov.

Můžeme se pochlubit, že na návrh předsedy klubu pana Josefa Matouška se tato sestra dostala do finálového výběru prestižní soutěže „Sestra roku“ pod záštitou nadace VIZE 97 paní Dagmar Havlové. Na Žofině pak byla porotou vybrána jako „Sestra roku 2007“

Z tohoto činu je vidět dobrá spolupráce Klubu stomiků s nemocničním personálem.