Členem Klubu

Členem Klubu se může stát každý občan České republiky, nositel stomie, ale i občan, který chce postiženým pomoci, po splnění následujících podmínek:
- podání písemné přihlášky do Klubu,
- zaplacení členského příspěvku na běžný rok ve výši stanovené členskou schůzí.