Náš cíl

Klub hájí oprávněné zájmy stomiků, především právo na kvalitní kompenzační pomůcky a v dostatečném množství. Vystupuje proti všem projevům diskriminace stomiků ve společnosti, a proti jejich sociální izolaci v důsledku nedostatku vhodných pomůcek.

KLUB STOMIKŮ, O.S. PŘEROV má zájem na vytvoření a pomoci založení obdobných klubů v těchto městech. Jistě by to byl veliký přínos pro takto postižené pacienty stomií.