Co je stomie

Co ví zdravý člověk o tomto postižení? Dovede si představit, jak by takové postižení změnilo jeho život? Problémy, se kterými se stomici setkávají, patří k určitému tabu, o němž naše společnost nerada hovoří. Tyto stránky přinášejí informace nejen pro stomiky, ale i pro širokou veřejnost.

Původ slova stomie

Když se řekne stomik, dost lidí si představuje, že má něco společného se zubaři. Se stomatologií je společný pouze základ slova pocházející z řeckého "stoma", což znamená ústa, v přeneseném významu pak či otvor. Stomici jsou lidé s dočasně nebo trvale vyvedeným střevem nebo močovodem.

Stomik

Je zdravotně postižený občan, který má dočasně nebo trvale vyvedený dutý orgán na povrch těla. Nejčastěji je vyvedeno tlusté střevo, tenké střevo nebo močové cesty, čímž dochází ke změně základních fyziologických funkcí, k neovládatelnému vyprazdňování stolice, střevního obsahu nebo moči nepřirozenou cestou s nutností používání stomických pomůcek. Důsledkem je výrazné zhoršení celkové kvality života.

Druhy stomií

Podle toho, který dutý orgán je vyveden jsou rozlišovány tři základní druhy stomií:

Kolostomie = vývod tlustého střeva
Ileostomie = vývod tenkého střeva
Urostomie = vývod močovodu

Podle doby, na kterou je stomie vytvářena, se rozlišují stomie:
Dočasná = přechodný vývod. Po nějaké době, když ustoupí onemocnění či neprůchodnost, může být stomie zrušena.
Trvalá = nevratná. Je zakládána při závažných onemocněních či poškozeních svěrače. Se stomií postižený žije celý zbytek života (i desítky let).

Převzato z www.ilco.cz